อบจ.อุดรธานีร่วมกับประมงจังหวัดอุดรธานี ปล่อยราชินีแห่งแม่น้ำโขง เชื่อมโยงอาหาร สร้างแหล่งโปรตีนให้ชุมชน ในยุควิกฤติโควิด 19 :

อบจ.อุดรธานีร่วมกับประมงจังหวัดอุดรธานี ปล่อยราชินีแห่งแม่น้ำโขง เชื่อมโยงอาหาร สร้างแหล่ง…

Read More