อบจ.อุดรธานี จับมือกับปศุสัตว์ จ.อุดรธานี และ อ.หนองหาน อบรมเกษตรกร “ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย” :

อบจ.อุดรธานี จับมือกับปศุสัตว์ จ.อุดรธานี และ อ.หนองหาน อบรมเกษตรกร “ส่งเสริมอนุรักษ์และพั…

Read More