อบจ.อุดรธานี ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ZOOM) กับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

อบจ.อุดรธานี ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ZOOM) …

Read More