อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ ประมงจังหวัด ปล่อย กุ้ง ปล่อยปลา หนองแวง หนองทุ่มใหญ่ และ อ่างเก็บน้ำห้วยคำบง  :

อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ ประมงจังหวัด ปล่อย กุ้ง ปล่อยปลา หนองแวง หนองทุ่มใหญ่ และ อ่างเก็บน้ำ…

Read More

อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ ประมง จ. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 3 แหล่ง 3 อำเภอ เพิ่มทรัพยากรอาหารช่วยชาวบ้านช่วงโควิด-19 :

อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ ประมง จ. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 3 แหล่ง 3 อำเภอ เพิ่มทรัพยากรอาหารช่วยชา…

Read More