อบต.บางสวรรค์ ลงพื้นที่ดูงานการขยายเขตไฟฟ้า :

อบต.บางสวรรค์ ลงพื้นที่ดูงานการขยายเขตไฟฟ้า : วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ จิตร…

Read More