อพท.จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว :

อพท.ประเดิมจัดกิจกรรมถอดบทเรียน “ประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว” นำร่องพื้นท…

Read More