อพท. ชวนเที่ยว ‘เขากระโดง’ จังหวัดบุรีรัมย์ ชมความงามปากปล่องภูเขาไฟ ‘ไม่ว่าใครก็เที่ยวได้’ :

อพท. ชวนเที่ยว ‘เขากระโดง’ จังหวัดบุรีรัมย์ ชมความงามปากปล่องภูเขาไฟ ‘ไม่ว่าใครก็เที่ยวได้…

Read More