อพท.พื้นที่พิเศษ 4 พัฒนานักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว “มาแอ๋ววังหาด ของกึ๋นลำขนาด สะอาด ปลอดภัย” ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด จ.สุโขทัย :

อพท.พื้นที่พิเศษ 4 พัฒนานักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว “มาแอ๋ววั…

Read More