อพท. หารือแนวทางความร่วมมือ สสปน. สนับสนุนชุมชนที่ผ่านมาตรฐาน เสนอให้กับตลาดไมซ์ (MICE) :

อพท. หารือแนวทางความร่วมมือ สสปน. สนับสนุนชุมชนที่ผ่านมาตรฐาน เสนอให้กับตลาดไมซ์ (MICE) : …

Read More