อพท. เปิดตัวโครงการ #คิดถึงชุมชน ช่วยพิษโควิด-19 บูรณาการซัพพลายเชนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยแบบยั่งยืน :

อพท. เปิดตัวโครงการ #คิดถึงชุมชน ช่วยพิษโควิด-19 บูรณาการซัพพลายเชนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย…

Read More

อพท. เปิดตัวโครงการ #คิดถึงชุมชน ช่วยพิษโควิด-19 บูรณาการซัพพลายเชนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยแบบยั่งยืน :

อพท. เปิดตัวโครงการ #คิดถึงชุมชน ช่วยพิษโควิด-19 บูรณาการซัพพลายเชนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย…

Read More