อพท.เปิดเว็บแอปพลิเคชัน“CBTThailand” ดึงคนรุ่นใหม่ไปท่องเที่ยวโดยชุมชน :

อพท.เปิดเว็บแอปพลิเคชัน“CBTThailand” ดึงคนรุ่นใหม่ไปท่องเที่ยวโดยชุมชน : อพท. ยกระดับให้บร…

Read More