อพท.เปิดแมปศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยว “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ปั้นแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนสร้างรายได้เข้าชุมชน :

อพท.เปิดแมปศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยว “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ปั้นแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยื…

Read More