อมรินทร์ทีวี ได้นำสิ่งของมอบให้กับอำเภอเวียงสระ แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย :

อมรินทร์ทีวี ได้นำสิ่งของมอบให้กับอำเภอเวียงสระ แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย…

Read More