“อว.” จัดงานแสดงผลงานและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ “COMMU MAX” พร้อมตั้งเป้าพัฒนาหลักสูตรขยายผลสู่หน่วยงานอื่นต่อไป :

“อว.” จัดงานแสดงผลงานและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาคร…

Read More