“อานนท์ แสนน่าน” นำทัพเสื้อแดงรักษาพระองค์ เยือนเชียงใหม่ น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง เล่าสู่แกนนำร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ :

“อานนท์ แสนน่าน” นำทัพเสื้อแดงรักษาพระองค์ เยือนเชียงใหม่ น้อมนำพระราชดำรัสในห…

Read More