“อานนท์ แสนน่าน” เดินหน้าหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เขื่อนอุบลรัตน์” ตามศาสตร์พระราชา :

“อานนท์ แสนน่าน” เดินหน้าหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ขับเคลื่…

Read More