อุดรธานี – ภาครัฐ และเอกชน ร่วมใจจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก :

อุดรธานี – ภาครัฐ และเอกชน ร่วมใจจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เ…

Read More