อุตรดิตถ์เปิดพื้นที่ทางราชการด้านวัฒนธรรม เป็นลานวัฒนธรรมสร้างสุข :

อุตรดิตถ์เปิดพื้นที่ทางราชการด้านวัฒนธรรม เป็นลานวัฒนธรรมสร้างสุข : ที่ลานวัฒนธรรม บริเวณโ…

Read More