อ.เวียงสระ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 5 ราย :

อ.เวียงสระ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 5 ราย : เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 64 นายสุพัชรพงศ์ ว…

Read More