เกษตรกรทั่วประเทศ จับมือลดราคาหมูหน้าฟาร์ม ช่วยค่าครองชีพประชาชน ต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 6 :

เกษตรกรทั่วประเทศ จับมือลดราคาหมูหน้าฟาร์ม ช่วยค่าครองชีพประชาชน ต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 6 : น…

Read More