เกษตรกรร้องนายกฯ ก.เกษตรฯปล่อยนำเข้ากุ้ง :

เกษตรกรร้องนายกฯ ก.เกษตรฯปล่อยนำเข้ากุ้ง : สมาคมกุ้งไทย ออกโรงห่วงใยอุตฯกุ้งไทย ขอลุงตู่จั…

Read More