เกษตรกรร้องรัฐเร่งปราบปราม ‘ขบวนการลักลอบนำเข้าหมู’ เสี่ยงโรค-สารเร่ง-บ่อนทำลายอุตสาหกรรมหมูไทย :

เกษตรกรร้องรัฐเร่งปราบปราม ‘ขบวนการลักลอบนำเข้าหมู’ เสี่ยงโรค-สารเร่ง-บ่อนทำลายอุตสาหกรรมห…

Read More