เกษตรกรเลี้ยงไก่ ขอบคุณกรมการค้าภายใน ดันไข่ธงฟ้า-ส่งออกไข่ ช่วยสร้างเสถียรภาพราคา ก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน :

เกษตรกรเลี้ยงไก่ ขอบคุณกรมการค้าภายใน ดันไข่ธงฟ้า-ส่งออกไข่ ช่วยสร้างเสถียรภาพราคา ก้าวผ่า…

Read More