เกษตรกรใจบุญมอบที่ดินสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ แทนหลังที่เกิดเหตุ อุทัยสวรรค์ หนองบัวลำภู “จุติ” หนุนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพิ่มกล้องวงจรปิด เพิ่มความปลอดภัย :

เกษตรกรใจบุญมอบที่ดินสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ แทนหลังที่เกิดเหตุ อุทัยสวรรค์ หนองบั…

Read More