เกษตรกรไก่ไข่ยืนยันไข่ไม่ขาดแคลน ราคาหน้าฟาร์มไม่ขยับ ช่วยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน :

เกษตรกรไก่ไข่ยืนยันไข่ไม่ขาดแคลน ราคาหน้าฟาร์มไม่ขยับ ช่วยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน : ผู้…

Read More