เกษตรกรไข่ไก่ท้อ ถูกตรึงราคา สวนทางต้นทุนพุ่ง บทความโดย สังวาลย์ สยาม นักวิชาการอิสระ :

เกษตรกรไข่ไก่ท้อ ถูกตรึงราคา สวนทางต้นทุนพุ่ง บทความโดย สังวาลย์ สยาม นักวิชาการอิสระ : สม…

Read More