เกษตรกร ขอบคุณนายกรัฐมนตรี เข้าใจกลไกตลาด เร่งดูแลทั้งผู้บริโภคและเกษตรกร พร้อมแนะแนวทางอุ้มผู้เลี้ยงหมู อย่ามองข้ามภาษีวัตถุดิบกากถั่วนำเขา ช่วยลดต้นทุนอีกทาง :

เกษตรกร ขอบคุณนายกรัฐมนตรี เข้าใจกลไกตลาด เร่งดูแลทั้งผู้บริโภคและเกษตรกร พร้อมแนะแนวทางอุ…

Read More