เกษตรเวียงสระลงพื้นที่รณรงค์ และให้บริการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งของทุเรียนก่อนตัดจำหน่าย :

เกษตรเวียงสระลงพื้นที่รณรงค์ และให้บริการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งของทุเรียนก่อนตัดจำหน่าย : วันท…

Read More