เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ ลงตรวจเยี่ยมตลาดนัดบ้านควนกลิ้ง ม.1 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี :

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ ลงตรวจเยี่ยมตลาดนัดบ้านควนกลิ้ง ม.1 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ…

Read More