เจ้าหน้าที่และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ ตรวจสอบชาวต่างด้าว หลังได้รับแจ้ง :

เจ้าหน้าที่และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ ตรวจสอบชาวต่างด้าว หลังได้รับแจ้ง : วันที่ 20 มกราคม 25…

Read More