“เฉลิมชัย”เดินหน้าเตรียมประกาศ เป็นประเทศกาฬโรคในม้า หลังไม่พบโรคมาปีกว่า :

“เฉลิมชัย”เดินหน้าเตรียมประกาศ เป็นประเทศกาฬโรคในม้า หลังไม่พบโรคมาปีกว่า : นายเฉลิมชัย ศร…

Read More