“เฉลิมชัย” ห่วงใยพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน สั่งกรมประมงเร่งเปิดช่องทางตลาดเพื่อกระจายผลผลิต หลังประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด – 19 :

“เฉลิมชัย” ห่วงใยพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน สั่งกรมประมงเร่งเปิดช่องทางตลาดเพื่อก…

Read More