“เชอรี่-เข็มอัปสร” เข้าร่วมโครงการน้ำดี “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” พร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะง่าย ๆ แค่ “ยืด” กับ “แข็ง”!! :

“เชอรี่-เข็มอัปสร” เข้าร่วมโครงการน้ำดี “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” พร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยกันคัด…

Read More