เชียงรายเมืองพุทธ ประกาศปฏิญญาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย :

เชียงรายเมืองพุทธ ประกาศปฏิญญาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย : วันที่ 21 มี…

Read More