เช็คก่อนซื้อ! ร้านค้าแอบอ้างนำชื่อทุเรียนป่าละอูหลอกขายนักท่องเที่ยว ของแท้ ต้องขึ้นทะเบียน GI เท่านั้น :

เช็คก่อนซื้อ! ร้านค้าแอบอ้างนำชื่อทุเรียนป่าละอูหลอกขายนักท่องเที่ยว ของแท้ ต้องขึ้นทะเบีย…

Read More