“เซเว่นฯ ทยอยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด -19 ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ให้กับรพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ต่อเนื่อง แห่งที่ 42 :

“เซเว่นฯ ทยอยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด -19 ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ให้กับรพ.กุม…

Read More