เดินหน้า ”5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” ปฏิรูปภาคเกษตร (ชมคลิป) :

เดินหน้า ”5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” ปฏิรูปภาคเกษตร “อลงกรณ์”ขับเคลื่อน 16 วาระคานงัด(Transform…

Read More