เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ อำเภอเวียงสระ :

เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ อำเภอเวียงสระ : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นายสุ…

Read More