เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนสัมพันธวงศ์ “ณพลเดช” เผย เป็นอำเภอเดียวในไทย ที่ฉีดให้คนทั้งอำเภอ!! :

เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนสัมพันธวงศ์ “ณพลเดช” เผย เป็นอำเภอเดียวในไทย ที่ฉีดให้คนทั้งอำเภอ!…

Read More