เทศบาลตำบลบ้านส้องพร้อมคณะครูอาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงพยาบาลสนาม :

เทศบาลตำบลบ้านส้องพร้อมคณะครูอาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงพยาบา…

Read More