เทศบาลนครสมุทรสาครรับมอบยาจากกลุ่มเอกชน ส่งต่อผู้ป่วยโควิค19 ชาวเมืองสมุทร ผ่านพ้นวิกฤติ :

เทศบาลนครสมุทรสาครรับมอบยาจากกลุ่มเอกชน ส่งต่อผู้ป่วยโควิค19 ชาวเมืองสมุทร ผ่านพ้นวิกฤติ :…

Read More