เปิดวิสาหกิจชุมชนแปรูปไพรไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคสายออแกนิค :

เปิดวิสาหกิจชุมชนแปรูปไพรไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคสายออแกนิค : เปิดวิสาหกิจชุมช…

Read More