เปิดเรียนวันแรก ร.ร.บ้านไร่ยาว ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี :

เปิดเรียนวันแรก ร.ร.บ้านไร่ยาว ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี : วันที่ 5 กรกฎาคม 25…

Read More