เป็นกำลังใจให้และลงเยี่ยมผู้ที่อยู่ในจุดสัมผัสเสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 :

เป็นกำลังใจให้และลงเยี่ยมผู้ที่อยู่ในจุดสัมผัสเสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 1…

Read More