เพชรวรรต กมธ.ศาสนาฯ สภาฯ ‘ชื่นชม’ สำนักพุทธทำงานเร็วรุดเสนอ มส. กรณีอดีตพระเถระคดีเงินทอนวัด 5 รูปกลับมาห่มจีวร :

เพชรวรรต กมธ.ศาสนาฯ สภาฯ ‘ชื่นชม’ สำนักพุทธทำงานเร็วรุดเสนอ มส. กรณีอดีตพระเถระคดีเงินทอนว…

Read More