เพชรวรรต ‘ชี้’ อดีตพระเถระคดีเงินทอนวัด กลับมาห่มผ้าเหลือง ควรเข้ามหาเถรสมาคมให้ความเป็นธรรมถูกผิดตามหลักพระธรรมวินัย :

เพชรวรรต ‘ชี้’ อดีตพระเถระคดีเงินทอนวัด กลับมาห่มผ้าเหลือง ควรเข้ามหาเถรสมาคมให้ความเป็นธร…

Read More