“เฟริสท์ ภาราดา” รับโล่ ! ดาราตัวอย่างไม่ยุ่งยาเสพติด ในงาน ๑ ทศวรรษ (สบยช.) “ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต” :

“เฟริสท์ ภาราดา” รับโล่ ! ดาราตัวอย่างไม่ยุ่งยาเสพติด ในงาน ๑ ทศวรรษ (สบยช.) “ทำดีที่สุดเพ…

Read More