“เมทินี” ประธานศาลฎีกา วางแนวปฏิบัติ ยกระดับดูแลพยานคดีอาญา พร้อมใช้ทุกศาลทั่วประเทศ :

“เมทินี” ประธานศาลฎีกา วางแนวปฏิบัติ ยกระดับดูแลพยานคดีอาญา พร้อมใช้ทุกศาลทั่วประเทศ : ศาล…

Read More