เมืองเลย – ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และหมอทหารเดินเท้า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกใหม่พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และเวชภัณฑ์ ป้องกัน COVID-19 :

เมืองเลย – ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และหมอทหารเดินเท้า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค…

Read More