“เมื่อผู้สูงอายุกลับมาเป็นอนาคตให้สังคม” ร่วมเตรียมความพร้อมในงาน “สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ ด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ” :

“เมื่อผู้สูงอายุกลับมาเป็นอนาคตให้สังคม” ร่วมเตรียมความพร้อมในงาน “สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่า…

Read More